Prezentácia antológie slovanských a latinsko-amerických básnikov

Pozývame Vás na prezentáciu antológie slovanských a latinsko-amerických básnikov Antología para la mariposa (Antológia motýľov). Prezentácia sa uskutoční 30. novembra 2016 od 14.30 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, v miestnosti č. 236. Editormi tohto medzinárodného knižného projektu sú slovensko-bulharská poetka

Dimana Ivanová a kolumbijský básnik Robert Max Steenkist.