Ján Buzássy: Nábrežie

Nová básnická zbierka Jána Buzássyho Nábrežie (Petrus, 2017) obsahuje 82 básní

z aktuálneho autorovho obdobia.

V utorok 6. júna 2017 sa v Letnej čitárni

U červeného raka uskutoční prezentácia zbierky. Účinkujú: Ján Buzássy,

Erik Ondrejička, ktorý napísal doslov

k publikácii, Pavel Vilikovský – v zbierke boli použité jeho ilustrácie a vydavateľ Peter Chalupa. Knihu do života uvedú Dušan Dušek a Ján Štrasser. Hudobný hosť: Pavel Malovec (gitara).

Vstup na podujatie je voľný.