Večer poézie Dimany Ivanovej

Už zajtra, 13. októbra 2017 sa v Bulharskom inštitúte v Londýne, uskutoční Večer poézie bulharsko-slovenskej poetky

Dimany Ivanovej, ktorá bola hosťkou a účastníčkou medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2013.