Začal sa Týždeň slovenských knižníc

Týždňom slovenských knižníc (5. – 11. marca 2018) štartuje mesiac, ktorý je už tradične zameraný

na knihu a čítanie. Cieľom podujatia je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Napr. Univerzitná knižnica v Bratislave

v tomto týždni odpúšťa poplatky

z omeškania za nedodržanie

výpožičnej lehoty :)