Cela Jána Hollého za umelecký preklad

Odovzdávanie ocenení sa uskutoční dňa 29. mája 2018 od 10.00 v Zichyho paláci v Bratislave