Príspevok Silvie Ruppeldtovej o festivale Ars Poetica 2019 v denníku Pravda