O festivale Ars Poetica v magazíne inBa

Rozhovor Diany Mašlejovej s básnikom a riaditeľom festivalu Ars Poetica Martinom Solotrukom

Ars Poetica je už mnoho rokov najväčšou prehliadkou svetovej poézie na Slovensku. 

Podľa doterajších plánov bude festival v tomto roku prebiehať od 12. do 20. novembra v Café Berlinka SNG, v Galérii Nedbalka, Lisztovom pavilóne Univerzitnej knižnice, vo V-klube a kine Lumière. A ako by prebiehala prípadná online forma festivalu?

"My preferujeme formu „naživo”. Sme totiž presvedčení, tak ako aj naši zahraniční hostia, že energia poézie ako živého performance v kolektívnej skúsenosti festivalovej atmosféry nie je ani zďaleka zastupiteľná či nahraditeľná online formou, a to ani pre divákov, ani pre umelcov. Ak by nám však okolnosti či vyššia moc takúto formu defi nitívne neumožnili, budeme sa snažiť aspoň do istej miery nahradiť kvality živého performance, a to streamami autorských performance hostí festivalu."   

 

inba_11_2020_rozhovor 

http://www.inba.sk/