Poézia v maľbe Evy Melkovičovej

Dátum narodenia: 13.4.1941 - 7.7.2012

Miesto narodenia: Spišská Nová Ves
Miesto úmrtia: Bratislava

Eva Melkovičová sa narodila 13. apríla 1941 v Spišskej Novej Vsi.

V Spišskej Novej Vsi maturovala na jedenásťročnej škole. Druhýkrát maturovala v roku 1961 na Strednej výtvarnej škole v Bratislave u prof. R. Filu. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvovala v roku 1967 u prof. J. Mudrocha. Po štúdiách sa usadila v Bratislave. Samostatné výstavy mala v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Bratislave, Nitre a Mariánskych Lázňach. Kolektívne výstavy absolvovala doma i v zahraničí: Bratislava, Košice, Bardejov, Ružomberok, Antverpy, Padova, Rovigo, Praha, Brno. Jej diela sú zastúpené v zbierkach Tatranskej galérie v Starom Smokovci, Novohradskej galérii v Lučenci, Galérii umenia Ľudovej univerzity „Il Sigillo" Padova (Taliansko), Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU". DARTE Aukčná spoločnosť, s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 160).

Eva Melkovičová
Eva Melkovičová

Spišská Nová Ves: Dielo významnej spišskonovoveskej rodáčky akad. mal. Evy Melkovičovej predstaví verejnosti Galéria umelcov Spiša (GUS). Na počet diel skromná výstava, obsahovo však bohatá, je ukážkou celoživotnej tvorby autorky. Výstava pri príležitosti 70. výročia maliarky s názvom Eva Melkovičová – Jubilejná zo zbierok GUS bude sprístupnená návštevníkom od 13. 4. do 13. 5. 2011 vo výstavných priestoroch galérie na Zimnej 46. Výstava je verejnosti prístupná v pondelky od 8.00 do 16.00, v utorky až piatky od 8.00 do 17.00 a počas sobôt od 8.00 do 12.00.

„Eva Melkovičová patrí k významným predstaviteľkám slovenského výtvarného umenia. Tvorba tejto významnej spišskonovoveskej rodáčky sa za celé invenčné obdobie výrazne neodchýlila od základných východísk. Dominantným sa stal motív prírody premietaný do rôznych metamorfóz s dávkou expresivity a vnútorného prežívania. Symbol života – strom – je mnohokrát pretváraný, jedna téma rozpráva životný príbeh maliarky.

Diela sa vyznačujú spontánnosťou a citlivým prístupom autorky, ktorej technika akvarelu umožňuje zaznamenať premenlivé pocity a nálady. Uplatňuje tmavú obrysovú líniu, ktorú zvýrazňujú farebné tóny nanášané v jasných čistých plochách. Rytmus elementov, akási živelnosť dosahovaná expresívnou maľbou nespútane pulzuje v dielach Evy Melkovičovej. Tému prírody rozvíja aj v nástenných tapisériach a grafike, ktorú ešte obohacuje o kresťanské motívy.

Okrem bohatej výtvarnej tvorby so zanietením a láskou dlhé roky zasväcovala deti na ZUŠ v Bratislave do tajomstiev výtvarného umenia," povedala Mgr. Kamila Tilová, kurátorka výstavy.

Eva Melkovičová sa narodila 13. apríla 1941 v Spišskej Novej Vsi, kde maturovala na Jedenásťročnej strednej škole. Druhýkrát maturovala v roku 1961 na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave u prof. Rudolfa Filu. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvovala v roku 1967 u prof. Jána Mudrocha. Po štúdiách sa usadila v Bratislave.

Svoju tvorbu prezentovala na samostatných výstavách - v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Bratislave, Nitre a Mariánskych Lázňach, na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí – (Bratislava, Košice, Bardejov, Ružomberok, Antverpy, Padova, Rovigo, Praha, Brno). Jej diela sú zastúpené v zbierkach Tatranskej galérie v Poprade, Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Galérie umenia Ľudovej univerzity "Il Sigillo" v Padove (Taliansko) a Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, ktorá sa predovšetkým orientuje sa na spišskú výtvarnú tradíciu.

7. júla - Vo veku 71 rokov zomrela po dlhšej chorobe akademická maliarka Eva Melkovičová. Študovala na Umeleckopriemyselnej škole v Bratislave v triede profesora Rudolfa Filu. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvovala u profesora Jána Mudrocha. Od roku 1969 prezentovala tvorbu na mnohých samostatných výstavách.

Eva Melkovičová - 70. výročie narodenia

pred 6 rokmi
Zdroj: Informátor SNV
V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie narodenia akad. mal. Evy Melkovičovej, významnej rodáčky zo Spišskej Novej Vsi. Galéria umelcov Spiša pri tejto príležitosti pripravila výstavu autorkiných prác zo zbierkového fondu organizácie. Za jej prínos a obohatenie kultúrnej scény slovenského výtvarného umenia a hlavne spišského regiónu jej patrí uznanie a úprimné poďakovanie. Tvorba Evy Melkovičovej sa za celé invenčné obdobie výrazne neodchýlila od základných východísk. Dominantným sa stáva motív prírody premietaný do rôznych metamorfóz s dávkou expresivity a vnútorného prežívania. Symbol života – strom – je mnohokrát pretváraný, jedna téma rozpráva životný príbeh maliarky. Diela sa vyznačujú spontánnosťou a citlivým prístupom autorky, ktorej technika akvarelu umožňuje zaznamenať premenlivé pocity a nálady. Rytmus elementov, akási živelnosť dosahovaná expresívnou maľbou nespútane pulzuje v dielach Evy Melkovičovej. So zanietením a láskou dlhé roky zasväcovala deti na ZUŠ v Bratislave do tajomstiev výtvarného umenia.
Eva Melkovičová sa narodila 13. apríla 1941 v Spišskej Novej Vsi, kde maturovala na Jedenásťročnej strednej škole. Druhýkrát maturovala v roku 1961 na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave u prof. Rudolfa Filu. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvovala v roku 1967 u prof. Jána Mudrocha. Po štúdiách sa usadila v Bratislave.
Svoju tvorbu prezentovala na samostatných výstavách v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Bratislave, Nitre a Mariánskych Lázňach, na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí (Bratislava, Košice, Bardejov, Ružomberok, Antverpy, Padova, Rovigo, Praha, Brno). Jej diela sú zastúpené v zbierkach Tatranskej galérie v Poprade, Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Galérie umenia Ľudovej univerzity „Il Sigillo" v Padove (Taliansko) a G alérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Mgr. Kamila Tilová, historik umenia
PaedDr. Jozef Joppa, riaditeľ GUS

https://az-europe.eu/sk/49812-eva-melkovicova-70-vyrocie-narodenia/n