Festival 2005

Počas štyroch poetických večerov od 2. do 5. novembra sa na festivale Ars Poetica autorskými performance predstaví 30 etablovaných básnikov i mladých talentov zo 14 krajín sveta. Preklady ich textov zaznejú v podaní známych hercov Lucie Hurajovej a Ľuboša Kostelného. Autentickosť živých vystúpení festivalovým večerom poézie už tradične dodáva spontánnu atmosféru a otvorený kontakt medzi autormi a publikom. Každý z festivalových dní popri poézii ponúka špeciálne koncerty. Predstavia sa slovenskí hudobníci Ľubo Burgr, Zuzana Mojžišová, Petra Fornayová, Požoň sentimentál, ale aj hostia zo zahraničia Blaq Mummy a Ridine Ahmed.

poetica_header_2005.png

Občianske združenie Ars Poetica, organizátor festivalu, sa rovnakou mierou snaží o prezentáciu slovenskej literatúry v zahraničí. Prelomovým úspechom v tomto úsilí je historicky prvé číslo britského časopisu tematicky venovaného slovenskej poézii. Prezentácia magazínu Poetry Wales a krst jeho slovenského čísla, ktoré britskej verejnosti predstaví tvorbu ôsmich súčasných slovenských básnikov, sa uskutoční počas otváracieho večera 2. novembra. V ten istý večer sa na festivalovom pódiu v A4 predstavia štyria britskí básnici: Brian McCabe, Rebecca O´Connor, Matthew Hollis a Robert Minhinnick.

Podobne ako v uplynulých dvoch ročníkoch aj tentokrát sa festival Ars Poetica snaží predstaviť čo najširšie spektrum slovenských autorov. Popri osobnostiach slovenskej poézie, ako sú Ján Buzássy a Peter Repka, či v maďarčine píšuci István Bettes, sa na festivale predstaví Jana Pácalová, nositeľka ceny Ivana Kraska, ale aj ďalší mladší autori Penelope Toomey a Róbert Gál. Súčasťou festivalového programu je aj prezentácia súborného diela člena legendárnej básnickej skupiny Osamelí bežci, Petra Repku.

Okrem poézie a koncertov festival ponúka i ďalší bohatý off program. Je to predovšetkým filmová prehliadka Ars Poetica, ktorá v kine Mladosť a v nultom priestore A4 od 6. do 12. novembra uvedie 20 celovečerných filmov, viaceré v slovenskej premiére. Súčasťou programu sú i tanečné predstavenia, či informačný workshop pre začínajúcich autorov. Počas celého trvania festivalu bude v priestoroch A4 prebiehať predaj kníh.

Knižným výstupom festivalu bude aj tento rok antológia, predstavujúca pravdepodobne najrozsiahlejší výber zo súčasnej európskej poézie v slovenskom preklade. Prekladateľsky sa na nej podieľali viaceré známe mená slovenského umeleckého prekladu ako napr. Miroslava Vallová, Zuzana Szatmáry, Máša Kusá, Marián Andričík, Katarína Laučíková, Peter Macsovszky, Martin Solotruk, Karol Chmel a iní.

Festival sa uskutoční pod záštitou Branislava Hochela,
prvého námestníka primátora hl. mesta Bratislava.