O nás

 • Ars Poetica je občianske združenie.
 • Ars Poetica, verná svojmu menu, má za cieľ šírenie, kultivovanie a rozvoj poézie a myslenia o nej ako o večne mladom médiu, v ktorom sa stretáva minulosť s budúcnosťou, teda géniovia minulosti s občanmi prítomnosti a ešte nenarodenými deťmi budúcnosti.
 • Ars Poetica vydáva poéziu – a to tak slovenskú ako aj svetovú – ale tiež diela literárnej kritiky a filozofie.
 • Ars Poetica od roku 2003 každoročne organizuje medzinárodne etablovaný rovnomenný festival poézie.
 • Poetica inšpiruje uvažovanie o súčasnej poézii nie len na Slovensku ale aj v širšom medzinárodnom kontexte.
 • Ars Poetica iniciovala vznik medzinárodnej platformy European Poetry Forum, ktorej cieľom je mapovať súčasné poetiky a formy, no aj tradície európskej a svetovej poézie.
 • Ars Poetica je súčasťou platformy Versopolis, ktorá je jedinou európskou platformou poézie podporovanou Európskou úniou.
 • Ars Poetica sa snaží o spojenie a integráciu poézie prítomnej vo viacerých umeleckých žánroch a disciplínach.
 • Cieľom združenia Ars Poetica je prehlbovanie vedomia prirodzeného vzťahu medzi životom a tvorbou, spoločnosťou a tvorcom, fenoménmi umeleckými a spoločenskými.
 • Ars Poetica vychádza z presvedčenia, že poézia je slovo pre takmer nezachytiteľnú energiu, ktorá otvára dimenzie života všetkým generáciám, od škôlkarov cez tínedžerov až po ľudí s celoživotnými skúsenosťami.
 • Ars Poetica verí v prirodzené právo na poéziu pre každého, a aj preto je mnoho z jej aktivít neziskových, resp. bezplatných.

Stiahnuť ARS POETICA LOGO