Festival 2007

Medzinárodný festival poézie Ars Poetica 2007 Bratislava 26. - 30. septembra. Počas festivalových večerov sa divákom predstaví 21 básnikov z 15 krajín sveta (Ukrajina, USA, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Fínsko, Rusko, Bulharsko, Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Česko a Slovensko). Knižným výstupom festivalu bude aj tento rok antológia, predstavujúca pravdepodobne najrozsiahlejší výber zo súčasnej svetovej poézie v slovenčine. Prekladateľsky sa na nej podieľali viaceré známe mená slovenského umeleckého prekladu, ako aj mladší prekladatelia (Viera Prokešová, Mária Kusá, Miroslava Vallová, Marián Andričík, Zuzana Drábeková, Karol Chmel, Gabriela Magová, Mária Ferenčuhová, Katarína Laučíková, Taras Muraško, Martin Solotruk a iní).

ap-plagat-2007-na-web.jpg