všetci artisti Ars Poetica 2023

Eva Šušková

Slovenská sopranistka Eva Šušková sa paralelne s pedagogickými aktivitami profiluje ako výrazná osobnosť komorného a koncertného umeleckého života na Slovensku, nevynímajúc rôznorodé formy hudobného divadla. V slovenských operných domoch a na zahraničných scénach stvárnila niekoľko významných klasických postáv, ako Tatiana, Desdemona, Rusalka, Suzel, či Fiordiligi. Scénicky tiež naštudovala monodrámy Pierrot Lunaire Erwartung od Arnolda Schoenberga, The Raven Toshia Hosokawu, Hrad kniežaťa Modrofúza od Bélu Bartóka a komornú operu Georga Benjamina Into the Little Hill. Na konte má i uvedenie a nahrávku Hummelovej opery Mathilde de Guise, ale aj kreáciu premiér siedmich pôvodných slovenských opier (Beneš, Kubička, Solovic). Eva Šušková sa ako sólistka predstavila na mnohých domácich i európskych festivaloch, kde spolupracovala s významnými dirigentmi, orchestrami a ansámblami. Nahrávala pre Brilliant Classics, Phaedra, Dynamic, Real Music House, Slovenský rozhlas, Hudobný fond, Hudobné cetrum, Hevhethia, Pavlík Records a ďalšie vydavateľstvá. Podieľala sa na viac ako dvadsiatke CD nahrávok, pričom šesť z nich tvoria profilové albumy. Jej dlhodobým profilom sú aj autorské projekty a hudobno-divadelné predstavenia. Realizovala projekty s jedinečným umeleckým rukopisom – Babylonská veža, Shaped Songs, Symptóm: Dieťa, Dvojhlas, Hrad kniežaťa Modrofúza, Očakávanie, Carenza di cadenza, (O)hlasy a Svadobná sieň. Systematicky pracuje aj s detským divákom, pre ktorého vytvorila projekty Človekofón, tleSKOKrik, či množstvo workshopov a hudobných dielní. Je držiteľkou Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca (2013),  Radio_Head Awards za najlepší album roku 2015 v kategórii Klasická hudba, viacerých nominácií na rovnakú cenu v kategóriách experimentálna, klasická a jazzová hudba a Ceny Frica Kafendu, udeľovanej Hudobným fondom za výnimočné interpretačné umelecké výkony (2016).

 

Koncert: Eva Šušková a Ivan Koska

Koncert poézie predstavuje koncept spočívajúci v kombinácii piesňovej tvorby a poézie. Väčšina vokálnych koncertov čelí dvom hlavným umeleckým problémom. Na jednej strane často bývajú príliš zamerané na osobnosť samotného vokálneho interpreta – jeho hlasový fond, techniku či herecké vlohy, pričom samotná hudba sa dostáva až na druhú koľaj. Intímny vzťah medzi hudbou a zhudobneným slovom, ktorý je pre skladateľa podstatný, nezastáva na takýchto koncertoch miesto, aké by si zaslúžil. Na strane druhej sa často nerealizuje základný predpoklad vnímania symbiózy hudby a slova. Pre plnohodnotný zážitok vnímania poeticko-hudobnej symbiózy je nevyhnutná úplná zrozumiteľnosť obsahu, skrz dobre sledovateľný pôvodný text s paralelným prekladom v bulletine.

Na koncerte poézie uvádzame dva piesňové cykly (Schumann, Ravel) v podaní našej poprednej vokálnej interpretky Evy Šuškovej s klavírnym sprievodom Ivana Kosku.