všetci artisti Ars Poetica 2023

Flavia Teoc

Flavia Teoc je vyštudovaná filozofka, poetka, vedkyňa a prekladateľka, ktorá vydala niekoľko antológií básní a próz a získala niekoľko literárnych cien. Je doktorka filológie s dizertačnou prácou o skaldskej poézii. Jej diela boli preložené do angličtiny – The Dice /Hracia kocka/ (Criterion, Norcross, SUA), francúzštiny - De mur en mur /Od múru k múru/ (Petits Bonheurs, Nantes) a dánčiny – Kyrie Lex (Silkefyret, Aarhus), Træernes skarpe øjne /Ostrozrivé oči stromov/ (Synapsis, Aarhus), pričom výbery z jej tvorby boli publikované v rôznych literárnych časopisoch v Maďarsku, Nemecku, Taliansku, Dánsku, Bulharsku, Turecku a Izraeli. Ako vedecká pracovníčka Aarhuskej univerzity je autorkou knihy Si quis voluerit, scribat – a linguistic approach to Perpetua’s Passion /Ak človek chce, tak píše (lat.) – lingvistický prístup k Umučeniu svätej Perpetuy/, Aarhus, 2018. Pracuje ako knižná redaktorka a jej vášňou je produktívne utužovať medzikultúrne vzťahy medzi Škandináviou a východnou Európou.