všetci artisti Ars Poetica 2023

Franca Mancinelli

Franca Mancinelli sa narodila v roku 1981 v talianskom meste Fano. Je všeobecne považovaná za jednu z najpresvedčivejších nových básnických zjavov v talianskej poézii. Jej básne a prózy do angličtiny preložil John Taylor a vyšli vo vydavateľstve The Bitter Oleander Press: The Little Book of Passage /Malá kniha pasáží/ (2018), At an Hour's Sleep from Here /Na hodinu spánku odtiaľto/ (2019), ako aj zväzok zhromažďujúci jej prozaické poviedky a osobné eseje The Butterfly Cemetery /Pohrebisko motýľov/ (2022). Jej najnovšia zbierka Tutti gli occhi che ho aperto (2020) vyšla v Taylorovom preklade v roku 2023 vo vydavateľstve Black Square Editions (New York). Týmto prekladom, All the Eyes that I Have Opened /Všetky oči, ktoré som otvorila/, sa takmer celá doterajšia Mancinelliovej tvorba stala dostupnou v angličtine. Mancinelli bola vybraná do prebiehajúceho európskeho básnického projektu Versopolis, v januári a februári 2019 sa stala rezidenčnou poetkou Chair Poet in Residence (Kalkata, India) a v roku 2018 sa zúčastnila na festivale “Refest” (Obrazy a slová na trasách utečencov). V roku 2022 boli jej texty vybrané do súťaže “Artists For Plants” /Umelci rastlinám/ (The Svalbard Global Seed Vault /Špicberské globálne úložisko semien/, Nórsko). Jej diela boli preložené do pätnástich jazykov.