všetci artisti Ars Poetica 2023

Ivan Koska

Klavirista IVAN KOSKA študoval na Cirkevnom konzervatóriu v triede Karola Toperczera.  Od roku 2000 pôsobil v Taliansku, kde sa interpretačne sa zdokonaľoval pod vedením umelcov ako Lazar Berman, Konstantin Bogino, Bruno Canino, Norma Fisher, François-Joël Thiollier a ď. Je víťazom viacerých klavírnych súťaží ako Medzinárodná klavírna súťaž Premio Seiler v Palerme (2001) či rímska Medzinárodná súťaž v interpretácii súčasnej hudby Premio di Roma (2006). Od roku 2009 pôsobil v USA, kde v roku 2015 získal doktorát v klavírnej interpretácii na Louisiana State University v Baton Rouge. V rokoch 2015 – 2018 vyučoval klavír a teoretické predmety na Nicholls State University v Thibodaux v Louisiane. Koncertoval predovšetkým v Taliansku a v USA, ale aj v ďalších európskych krajinách, v Brazílii a v Paname. Po návrate na Slovensko sa najviac venuje komornej hudbe, je pravidelným partnerom popredných slovenských interpretov ako Eva Šušková, Jozef Lupták, Moyzesovo kvarteto, Robert Vizvári a ď., s ktorými sa predstavil na festivaloch ako BHS či Konvergencie a i. Jeho aktivity sa neobmedzujú iba na klavírnu interpretáciu: štúdium prekladateľstva na rímskej univerzite La Sapienza ho priviedlo k prekladaniu predovšetkým hudobných textov z viacerých jazykov a je taktiež i organizátorom úspešného koncertného cyklu Hudba v Pezinku.

Koncert: Eva Šušková a Ivan Koska

Koncert poézie predstavuje koncept spočívajúci v kombinácii piesňovej tvorby a poézie. Väčšina vokálnych koncertov čelí dvom hlavným umeleckým problémom. Na jednej strane často bývajú príliš zamerané na osobnosť samotného vokálneho interpreta – jeho hlasový fond, techniku či herecké vlohy, pričom samotná hudba sa dostáva až na druhú koľaj. Intímny vzťah medzi hudbou a zhudobneným slovom, ktorý je pre skladateľa podstatný, nezastáva na takýchto koncertoch miesto, aké by si zaslúžil. Na strane druhej sa často nerealizuje základný predpoklad vnímania symbiózy hudby a slova. Pre plnohodnotný zážitok vnímania poeticko-hudobnej symbiózy je nevyhnutná úplná zrozumiteľnosť obsahu, skrz dobre sledovateľný pôvodný text s paralelným prekladom v bulletine.

Na koncerte poézie uvádzame dva piesňové cykly (Schumann, Ravel) v podaní našej poprednej vokálnej interpretky Evy Šuškovej s klavírnym sprievodom Ivana Kosku.