všetci artisti Ars Poetica 2023

Lívia Kožušková

V rokoch 2006 až 2011 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Katedre grafiky a iných médií (vedúci ateliéru doc. Vojtěch Kolenčík, akad. mal.). Absolvovala niekoľko zahraničných stáží (VŠUP Praha, Akademia Sztuk Pieknych Krakow, University of Design, Architecture and Art Plymouth) a medzinárodných pobytov zameraných na voľnú grafiku, kresbu a grafický dizajn. Spolupracovala na mnohých medzinárodných projektoch a zúčastnila sa umeleckých rezidencií (rezidencia umelcov Open Set v Rotterdame, sympózium Litografia v Lipsku a rezidencia umelcov Open Air v rakúskom Kremse).

V roku 2017 ukončila doktorandské štúdium pod vedením prof. ing. Arch. akad. Arch. Ivana Petelena, PhD. (Ústav interiérovej a výstavnej tvorby, Fakulta architektúry - Bratislava).

Od roku 2021 pôsobí ako pedagogička na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta multimediálnych komunikácií, Ateliér grafického dizajnu, kde vyučuje figurálnu kresbu. V minulosti sa podieľala na organizovaní výtvarných teambuildingov pre firmy. Externe spolupracovala s Fakultou architektúry a dizajnu FAD STU v Bratislave. Viedla kurzy kreslenia "Nájdi svoj talent", ktorých cieľom bolo pripraviť študentov na vybrané vysoké školy.

Vo svojej tvorbe sa zameriava na voľnú grafiku, scénografiu, kresbu, knižný dizajn a ilustráciu. Ako výtvarníčka pôsobila na Slovensku, v Českej republike a v ďalších krajinách.

Mgr. art. Lívia Kožušková, ArtD.

Vybrané projekty - výstavy, design, grafika:

2023 - samostatná výstava s názvom: Dotykové kocky / Touching Cubes, Galerie Hybernská-HYB4, November 2023, Praha. // 2023 - kolektívna výstava: Profesori a ich žiaci - „Plzeňský salon 2023", divadlo DJKT v Plzni, Máj-Júl 2023. // 2023 - ilustrácia, grafika, design, layout knihy Mily Haugovej: „Dokonalé zviera(nie), vyd.: Ars Poetica. // 2023 - design, layout, ilustrácia série brožúr vybraných zahraničných autorov. Vydavateľstvo Ars Poetica v spolupráci s vyd. Versopolis. //2022 - design, layout antológie Ars Poetica 21, medzinárodný festival poézie. //2022 - ilustrácia, design, grafika interaktívnej skladačky pre deti a mládež. Ilustrovaný detský sprievodca galériou - Landesgalerie, Krems. //2022 - grafika a design scény folklórneho festivalu Východná. //2021 - účasť na medzinárodnom sympóziu Internationales Symposium Kulturvermittlung, spolupráca s organizáciou NOKU a Kunsthalle Krems. //2021 - kolektívna výstava: Bude ako nebolo, T.O.P. Premium Art Gallery, Bratislava. //2020 - kolektívna výstava: Medzi bielou a čiernou, Pistoriho Palác, Február 2020, Bratislava. //2018 - medzinárodná kolektívna výstava: Dialógy-Dialogues, UMELKA - Galéria súčasného umenia, Bratislava. //2017 - design, layout, ilustrácia knihy Mily Haugovej: „Srna pozerajúca na Polárku", vyd.: Ars Poetica. //2014 - kolektívna výstava: Crossing Borders - Emerging art space, galéria SOMAart Cultural Centre. San Francisco, Tijuana, Mexico.