všetci artisti Ars Poetica 2023

Lucia Hurajová

Narodila sa a žije v Bratislave. Po ukončení VŠMU  a ročnej stáže na CNSAD v Paríži pravidelne účinkuje ako hosť v bratislavských divadlách. Je stálou členkou Túlavého divadla, koordinuje medzinárodný frankofónny projekt Karavána desiatich slov. Absolvovala doktorát z divadelnej vedy. Venuje sa tiež dabingu, práci v rozhlase a súčasne účinkuje v rôznych televíznych projektoch.