všetci artisti Ars Poetica 2023

Maria Seisenbacher

Získala magisterský titul z porovnávacej literatúry, pracuje ako prekladateľka do jednoduchého jazyka (www.einfachleicht.net), školiteľka pre ľudí s poruchami učenia a bez nich, spolupracuje s umelcami z rôznych smerov. Od roku 2020 sa venuje butó a ďalším tanečným technikám. Je držiteľkou rôznych ocenení a štipendií. Od roku 2004 je členkou literárnej skupiny Wortwerft (www.wortwerft.at), v rokoch 2003-2017 pôsobila ako spoluredaktorka literárneho časopisu Keine Delikatessen. Okrem toho je opatrovníčkou troch detí, žije a pracuje vo Viedni.

 

Jej publikácie

- Hecken sitzen /Usadené húštiny/ básne. ilustrácie Isabel Peterhans. (Limbus Verlag, 2022)

- Kalben /Oteliť sa/. básne a CD. (Literaturedition Niederösterreich, 2019)

- Sitta lungt med ordentliga skor. preklad do švédčiny od Cecile Hanssonovej a Daniela Gustaffssona (Ellerstörms, 2019)

- Zwei verschraubte Plastikstühle /Dve priskrutkované plastové stoličky/. básne. (Edition Atelier, 2018)

- Ruhig sitzen mit festen Schuhen /Posedávajúce ticho s robustnými topánkami/. básne. (Edition Atelier, 2015)

- bher(a). básne. (Edition Yara, 2011).

- Konfrontationen /Konfrontácie/. básne 2005-2007. spolu s Hermannom Niklasom: (Literaturedition Niederösterreich, 2009).