Ars Poetica v India Times

Príspevok o svojej účasti na 11. ročníku Medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2013 v Bratislave napísal aj prestížny indický básnik - Prafull Shiledar. Článok vyšiel v India Times, 8.12.2013 a je napísaný v jazyku Mahárathi. V tomto jazyku zazneli aj jeho básne v Bratislave.