Camille T. Dungy

Do vašej pozornosti: poetka Camille T. Dungy a jej báseň Archa (v angličtine).