Antológia motýľov

Pozývame vás na účasť v Antológii motýľov - unikátneho vydania poetických textov latinsko-amerických a slovanských autorov. Uzávierka dodania básní je do 20. novembra. Básne bude posudzovať literárna porota v zložení: Robert Max Steenkist, Dimana Ivanová a Andrés Barragán. Viac info tu.