Vodné znamenia na Bibliotéke

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu básnickej zbierky Vodné znamenia II (Perfekt, 2015) poetky Ivice Ruttkayovej, ktorá sa uskutoční v rámci podujatia Bibliotéka, dňa 7. 11. 2015 o 15.00 hod. vo výstavisku Incheba (Hala A1, Pódium 1). Hudobným hosťom podujatia bude Juraj Turtev.