Nové číslo Poetry Wales

Poetry Wales je medzinárodný literárny časopis so zameraním na publikovanie pôvodných esejí, recenzií, no predovšetkým poézie. Vychádza nepretržite od roku 1965 a jeho súčasnou šéfeditorkou je poetka Nia Davies, (bola účastníčkou festiavlu Ars Poetica 2014).