Ars Poetica na Vimeu

Ars Poetica je aj na Vimeu. Vypočujte si záznamy z kolokvia European Poetry Forum 2014.