Práve vyšla knižka prekladov slovenskej poézie

Vydavateľstvo Das Wunderhorn uviedlo do života slovensko/nemeckú bilingválnu publikáciu prekladov súčasnej slovenskej poézie v nemeckom preklade - Lob des Wildtiers im Winter. Gedichte aus der Slowakei. Ide o preklady básní týchto slovenských poetiek a básnikov: Michal Habaj, Mila Haugová, Rudolf Jurolek, Dana Podracká, Martin Solotruk a Ivan Štrpka. Editorom publikácie je nemecký básnik Hans Thill. Dielo je výsledkom prekladateľského projektu Poézia susedov, ktorý sa sukutočnil v lete 2014, v umeleckom centre Edenkoben v Nemecku.