Maya Angelou

Spomíname na poetku Mayu Angelou (4. apríl 1928

– 28. máj 2014).