Versopolis poetry project kicks off in Ljubljana

Slovinsko: Program Európskej komisie Tvorivá Európa vytvoril priestor na odštartovanie a podporu platformy Versopolis, ktorej cieľom je vytvárať príležitosti pre neznámych európskych básnikov a poetky a odstraňovať jazykové bariéry, ale aj podpora básnikov už etablovaných a snaha šíriť ich poéziu za hranice ich zeme. Viac informácií nájdete tu.