Marek Majeský číta Heineho

Prezentácia knihy Heinricha Heineho Piesne a vzdychy (Literárna nadácia Studňa, 2015) sa uskutoční 1. marca sa o 18.00 v Goetheho inštitúte v Bratislave. Heineho básne prečíta herec Marek Majeský, ktorý ako recitátor vystúpil aj na mnohých ročníkoch festivalu Ars Poetica. Podujatie sa uskutoční za prítomnosti prekladateľa Ladislava Šimona a germanistu Milana Žitného.