Seamus Heaney

Spomíname na írskeho básnika, nositeľa Nobelovej ceny, Seamusa Heaneyho (13. apríl 1939 – 30. august 2013).

Viac o autorovi a jeho tvorbe vám priblíži Martin Solotruk v relácii Autor na dnes, v Rádiu Devín. Reláciu pripravil

Róbert Šedivý.