Autorský dokumentárny film na Slovensku

Do vašej pozornosti: Vyšla odborná publikácia Martina Palúcha: Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989. Martin Palúch je vedeckým pracovníkom Divadelného a filmového ústavu SAV, a taktiež dlhoročným dramaturgom filmovej sekcie festivalu Ars Poetia.