Pozvánka pre všetkých priaznivcov prednesu

Už onedlho sa začne 56. ročník tradičného festivalu prednesu poézie a prózy Podebradské dni poézie (19.–22.4.2018).