Krista Bendová

"Stavať sa na zadné nohy je vec zdravá, u mladých potrebná."

Krista Bendová

(27. január 1923 – 27. január 1988)