Robert Browning

Čo mladosť videla ako kryštál,

staroba ocení ako rosu.

Robert Browning
(7. máj 1812 – 12. december 1889)