Kniha týždňa: Premeny smútku na krásu... a smiech

Prečítajte si recenziu Petra Brezňana na zbierku básní – výber poézie – Heinricha Heineho: Piesne a vzdychy (Literárna nadácia Studňa, 2015), v preklade Ladislava Šimona.