"Prekladateľ, to je taký lepší poštár"

Prečítajte si príspevok Renáty Deákovej o publikácii Deväť životov (Kalligram, 2015), ktorá odkrýva svet prekladateliek a prekladateľov.