Simicova poézia v slovenskom preklade

Svet sa nekončí, je názov výberu Simicovej poézie v slovenskom preklade Martina Solotruka. Knižku vydalo o. z. Slniečkovo v roku 2007.