S poéziou sa stretnete aj počas Noci múzeí a galérií, už túto sobotu, 21. mája

Viac informácií o celoeurópskom podujatí Noc múzeí a galérií nájdete na nocmuzei.sk