The Enemies Project - Slovenská poézia v Londýne

16. novembra 2013 sa v londýnskom Rich Mix Centre uskutočnilo podujatie "Enemies" (projekt anglického básnika Stevena J Fowlera). Na podujatí vystúpili tieto poetky a básnici: Eva Luka & Sarah Hesketh; Peter Milčák & Stephen Watts; Martin Solotruk & Mark Waldron