Prezentácia slovensko-nemeckej bilingválnej publikácie prekladov súčasnej slovenskej poézie

Dňa 12. marca 2015 sa v umeleckom centre Edenkoben v Nemecku uskutočnila prezentácia slovensko-nemeckej bilingválnej publikácie prekladov súčasnej slovenskej poézie Lob des Wildtiers im Winter. Gedichte aus der Slowakei. Ide v poradí o 27. zväzok z edície "Poézia susedov - Básnici prekladajú básnikov", ktorú vydáva vydavateľstvo Das Wunderhorn.