Ľudovít Štúr

Spomíname na Ľudovíta Štúra (28. október 1815 –

12. január 1856).

"Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých."