Sylvia Plath

Spomíname na Sylviu Plath (27. október 1932 –

11. február 1963).

Daddy...