Prezentácia básnickej zbierky Dimany Ivanovej

9. novembra 2016 sa uskutoční prezentácia druhej básnickej zbierky slovensko-bulharskej poetky Dimany Ivanovej, od 17.30, v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave.