Blake’s Birthday, Slovakia and more

Aj Takto si básnik Adam Horovitz pripomína výročie narodenia Williama Blakea – v spojení so svojim zážitkom z festivalu Ars Poetica 2016...