Vychádza februárové číslo mesačníka o nových knihách...