Reportáž z krstu knihy Srna pozerajúca na Polárku v Rádiu Devín

Vypočujte si reportáž Ivice Ruttkayovej z krstu knihy Mila Haugová: Srna pozerajúca na Polárku. V stredu,

26. apríla 2017 od 14.20 v Rádiu Devín.