V aprílovom čísle mesačníka o nových knihách Knižná revue - 4/2017 nájdete aj ...

... interpretáciu básne Mily Haugovej Magenta z publikácie Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka.