Vítanie jari...

... s fotografiami poetky Mily Haugovej.