Adrienne Rich

"Sú medzi nami aj tie a tí, pri ktorých môžeme sedieť a plakaťa a stále zostávať bojovníkmi a bojovníčkami."

Adrienne Rich