Stratené jazyky znovuobjavené...

... v jednej z najstarších knižníc na svete.

smithsonianmag.com