Ars Poetica v Rádiu Devín

O dramaturgii aktuálneho ročníka festivalu Ars Poetica 2017 sa dozviete z rozhovoru Ivice Ruttkayovej s básnikom a riaditeľom festivalu Ars Poetica Martinom Solotrukom, v stredu, 15. novembra

o 7.08, v Rádiu Devín.